Yirmisekiz Mehmed Çelebi

Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Osmanlı diplomatı, siyaset ve devlet adamlarındandır.

Asıl ismi Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'dir. 1670'de Edirne'de doğdu. Babası Saksoncubaşı Süleyman Ağa'dır.

Yeniçeri Ocağı’nın Yirmi Sekizinci ortasına mensup bulunduğundan Yirmisekiz Çelebi diye anılır.

Yeniçeri ocağında yetişti. Yirmi sekizinci ortasına mensup olduğu için Yirmisekiz Mehmed Çelebi ismiyle anıldı.

Çorbacı, muhzırbaşı ve hâcegânlık görevlerinden sonra yeniçeri efendisi oldu. Ardından darphâne nâzırlığına getirildi. Pasarofça Antlaşması görüşmelerine katıldı.

1720 yılında Fransa'ya büyükelçi olarak gönderildi. İlk defa devamlı elçilik görevi ile Fransa'ya giden Mehmed Çelebi, Paris'te bir yıl kadar kaldı. Dönüşünde seyahati sırasında gördüklerini bir eser halinde padişaha sundu.

Mehmed Efendinin Fransa'da sefirlik dönemini anlattığı Sefaretname'si tarihi ve edebi açıdan bu alanda yazılmış en önemli eserlerden biridir. Kitabında İstanbul-Paris yolculuğu, Onbeşinci Louis tarafından kabul edilişi, katıldığı askeri merasimler ve Paris'in ilgi çekici yerlerini konu edinmiştir. Diğer taraftan Mehmed Çelebi giyimi, hali, tavrı, konuşması ve terbiyesiyle Osmanlı devlet adamlığının üstünlüğünü bütün Fransızlara kabul ettirdi. Başta saray olmak üzere ilim ve teknik kurumlarından geniş ölçüde saygı ve hürmet gördü.

Eseri, 1757'de Fransızcaya çevrilerek Mehmed Efendinin 1721 Fransa Sefaretnamesi adıyla basıldı. Osmanlı Devletinde ise ilk defa 1867'de basılan Sefaretname'nin daha sonra pekçok baskısı yapılmıştır.

Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Paris'ten döndükten sonra çeşitli görevlerde bulundu. Siyasi bir görevle Mısır'a da gönderildi. Patrona Halil isyanından sonra Kıbrıs'a gönderilen Yirmisekiz Mehmed Çelebi, 1731'de Kıbrıs'ta öldü.


03 Mayıs 2014, 14:40
1048 kez okundu

Yirmisekiz Mehmed Çelebi Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Castro, Fidel | Casusluk | Çatal | Çatı | Çavdar (secale Cereale) |