Allah'a Karşı Sorumluluklarımız

Allah’a karşı sorumluluğumuzun başında öncelikle onu sevmek ve ona saygı duymak gelir. Sevgi ve saygının birlikte hissedilmesi kısaca “takva” ile de ifade edilebilir.

Rabb’imize olan sevgi ve saygımızdan ötürü onun bizden beklediği işleri yapmaya istekli oluruz. Kur’an-ı
Kerim’de takva sahibi insanlardan bahsedilir. Allah’a karşı duydukları sevgi kaynaklı saygıları olan bu insanlar gayba inanırlar, namazı kılarlar ve zekâtı verirler. Yalnız Allah tarafından bilinen, insanların Allah’ın yardımı olmadan öğrenemeyecekleri konulara (gayba) inanmak Allah’a olan sevginin eseridir. Bu durum aynı zamanda Allah’a güvenildiği anlamına gelir.

Allah’ın var ve bir olduğuna inanmak en temel sorumluluğumuzdur. Rabb’imiz bizden hem kendisinin
varlığına ve birliğine hem de diğer iman esaslarına inanmamızı ister. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle
buyrulur: “Ey inananlar! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta ısrarcı olun. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve Ahiret gününü reddederse şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür.”3

Hz. Peygamber’in bir hadisine göre de Allah’ın kulları üzerinde uymalarını istediği hakkı, kendisine ortak koşmamalarıdır.

Allah’a karşı diğer bir sorumluluğumuz ise ibadet etmektir. Onun kulları olarak onun için namaz kılmalı,
oruç tutmalı, zekât vermeli ve şartlarını taşıyorsak hac görevini yerine getirmeliyiz. İbadetlerin hayatımızda önemli bir yeri vardır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de yaratılış amacımızın kulluk olduğunu şöyle açıklar: “Ben ... ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım.”5 Kulluk etmek Allah’a karşı ibadet görevlerini yerine getirmekle olur.

Bir diğer sorumluluğumuz güzel Ahlak sahibi olmak, dünyada buna göre davranmaktır. Allah bizim
kötü ve çirkin işlerden uzak durmamızı ister. İyi ve güzel işler konusunda yardımlaşmamızı emreder. O
güzel işler yapmamızdan razı olmuş, çirkin işler yaptığımızda ise tevbe fırsatları sunmuştur. Yaptığımız
bir kötülükten hemen vazgeçip ardından bir iyilik yaparak tevbe etmeliyiz. Tevbe etmek de üzerimizdeki
sorumluluk çeşitlerinden biridir.

Sahip olduğumuz her şeyi bize Allah vermiştir. Alıp verdiğimiz nefes, yiyecekler, içtiğimiz bir yudum su
hep onun nimetidir. O bizlere bu nimetleri verip karşılığında teşekkür etmemiz gerektiğini belirtir. Verdiği
bu nimetlere karşılık şükretmek de sorumluluklarımızdandır. Allah’a olan şükrümüzü sözlerimizle, davranışlarımızla ve ona karşı duyduğumuz içten sevgimizle gösteririz. Dualarımızda onu sevdiğimizi söyler, namazlarda şükür için secdeye kapanırız. Onun bize verdiği nimetlere razı olur, aç gözlülük yapmayız.

Allah’a karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. O bize türlü nimetler verdiği gibi bu
nimetleri kısabilir de. Bolluk içinde yaşarken şükretmek nasıl sorumluluğumuz ise darlıkta sabretmek de
öyledir. Hz. Peygamber Allah’a inanan insanın iki durumda da nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini şöyle ifade eder: “Müminin hâli ne güzeldir! Çünkü onun işleri hep hayırdır. Bu da yalnız ona özgüdür. Çünkü o, sevindirici bir şeyle karşılaşınca şükreder, bu kendisi için hayır olur. Zararlı ve üzücü bir şeyle karşılaşınca sabreder, bu da kendisi için bir hayır olur.”6 İki durumda da bizlere düşen görev doğru seçim yapmaktır.

Allah’ın bize uymamız için gönderdiği emir ve yasaklar vardır. Bu emir ve yasakların neler olduğu
Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır. O, doğru yolu bulalım diye bize Kur’an-ı Kerim’i gönderdi. O hâlde bizim üzerimize düşen görev Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya çalışmak, içindeki ayetlerin bize hangi mesajları verdiğini öğrenmektir. Ancak kişinin sadece kendisinin okuması ve anlaması sorumluluklarını tamamen yerine getirdiği anlamına gelmez. Sorumluluk sahibi olan bir Müslüman başkalarının da Kur’an-ı Kerim’le doğru yolu bulmalarını ister. Bunun için örnek olmaya çalışır.


09 Mayıs 2014, 14:40
10645 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Boyun | Boyut | Boza | Bozdağlar | Bozdoğan Kemeri |