Peygamberimize Karşı Sorumluluklarımız

Hz. Muhammed (s.a.) tüm insanlığa yol gösterici olarak gönderilmiştir. İslam’a girmek için kelime-i şehadet getirilir. Bu cümlenin içinde Allah’a imandan sonra hemen Peygamberimizin adı geçer.

Hz. Muhammed (s.a.)’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna inanmak, ona karşı sorumlu olduğumuz ilk konudur. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de Allah’a itaatin emredildiği ayetlerde Peygamberimize uymak da açıkça emredilmiştir. Hz. Peygamber’e uymanın kaynağı Allah’ı sevmektir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle bir ayet bulunmaktadır:

"(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir."

Hz. Peygamber de kendisine uyulması gerektiğini şu sözlerle belirtmiştir: "Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur; kim bana baş kaldırırsa Allah’a baş kaldırmış olur…"

Peygamberimize uymak, onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. Allah onu bize örnek olsun diye göndermiştir. İbadetlerimizde, inancımızda, nasıl bir ahlaka sahip olmamız gerektiği konusunda hep o bizlere örnek olmuştur. Çeşitli ibadetlerle ilgili “Benim bu ibadeti nasıl yaptığımı görüyorsanız siz de aynısını yapınız.” derdi. Örneğin namaz ibadetini Müslümanlar ondan öğrenmişler, yapılışı ile ilgili anlamadıklarını ona sormuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’de iman, ibadet, Ahlak ve İslam’a ait hükümler yer alır. Ancak Kur’an-ı Kerim ibadetler konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulunmaz. İbadetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntıları Peygamberimizin sünnetinden öğreniriz. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de Allah imkânı yetenlerin ömründe bir defa hac yapmalarını istemiş ancak haccın nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntıları açıklamamıştır. Ancak Hz. Muhammed hac görevini yapmak isteyenlerin onu örnek alması gerektiğini şöyle ifade etmiştir: “Hac ibadeti için yapmanız gerekenleri benden öğreniniz.”

Peygamberimizi örnek almak isteyen biri öncelikle onu tanımalıdır. Onu tanımadan, hayatını öğrenmeden onu örnek almak mümkün değildir. Hz. Peygamber’i örnek almak aynı zamanda bir iman prensibidir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de ancak Allah’a ve Ahiret gününe inananların Allah Resulünün yaşam tarzını örnek aldıkları ifade edilir.

Hz. Peygamber’in yaşam tarzını örnek almak için sözlerini bilmeye de ihtiyaç vardır. Bunun için Hz. Muhammed (s.a.)’e ait olan sözler okunmalı, anlamları öğrenilmelidir. Hz. Peygamber kendisine karşı sorumluluklarımızdan birisini şöyle anlatır: “Kim benim unutulmuş bir sünnetimi (hatırlatıp yayarak ve yaşayarak) diriltirse ve insanların onunla amel etmelerine vesile olursa o insanların kazanacağı sevaplardan hiçbir şey eksiltilmeden onların sevapları kadar kendisi de sevap alır…"

Bu hadiste de açıklandığı gibi Hz. Peygamber’in unutulmuş ve artık uygulanmayan bir davranışını yeniden uygulanır hâle getirmek onu olan vefa borcumuzdur. Bunu da ancak onun sözlerini yaşantımızda uygulayarak yapabiliriz. Hz. Peygamberin ismi her anıldığında salavat getirmeyi kendimize bir görev biliriz.


09 Mayıs 2014, 14:40
8259 kez okundu

Peygamberimize Karşı Sorumluluklarımız Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Mercanlar (anthozoa) | Mercek | Mercidabık Meydan Muharebesi | Mercimek (lens Esculenta) | Merdiven |