Timus

Alm. Thymusdrüse (f), Fr. Thymus (m), İng. Thymus thymus gland. Kalbin üstünde göğüs kemiğinin arkasında bulunan bir iç salgı bezi. Yeni doğmuş çocuklarda nispeten büyük bir organdır (11-12 gr). İki, üç yaşına kadar büyümeye devam eder; ağırlığı 36-38 grama kadar çıkar ve büluğ çağına kadar bu durumunu muhafaza eder. Sonra asıl fonksiyon gören kısım (parankima) azalmaya başlar ve yerini gittikçe çoğalan yağ dokusu alır. 20-25 yaş arasında parankimayla yağ dokusu arasında Ağırlık bakımından nispet aynıdır. Bundan sonra parankimanın azalması daha hızlı seyreder ve sonunda tamamiyle kaybolur. Fakat timus artıkları şekillerini aşağı yukarı her zaman muhafaza eder. Normal fizyolojik gerileme dışında, uzun süren beslenme yetersizliğiyle bazı mikrobik hastalıklar da timus parankimasının erken kaybolmasına sebep olabilir.

Timus göğüs bitiminde, akciğerlerin arasında ve önünde, sternum kemiğinin (iman tahtası) hemen arkasında bulunur. Timus, çocuklarda şekil ve büyüklük bakımından farklı iki parçadan (lob) ibarettir. Rengi kırmızımtrak-gri, yaş ilerledikçe yağ dokusunun artmasına bağlı olarak sarımtrak-gri renk alır.

Timusun fonksiyonları yaşlandıkça kaybolur. Timus gelişme çağında lenfatik sistemin normal gelişmesi ve bağışıklık maddelerinin, yani antikorların normal teşekkülü için lüzumlu bir organdır. Son zamanlarda timus, immünolojik güce sahip hücrelerin olgunlaştığı ilk merkez (primer lenfatik organ) olarak kabul edilmektedir. Timus dışı kaynaklardan kan yoluyla devamlı timusa gelen genç hücreler (T-lenfositler) burada çoğalırlar, olgunlaşırlar. Sonra genel dolaşıma katılırlar.

Şimdiye kadar timusun özel bir hormonu tespit edilememiştir. Büyümeyi, özellikle kemiklerin gelişmesini hızlandırdığı; mikrobik hastalıklara karşı direnci (immünite), savaş kuvvetini arttırdığı ve antitoksin (vücuda giren zehirli maddelere karşı vücutta sentezlenen madde) meydana gelmesinde rol oynadığı kabul edilmektedir.


03 Mayıs 2014, 13:40
1199 kez okundu

Timus Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Muhammed Tevfik Bosnavı | Muhammed İkbal | Muhammed Ömer | Muhammed Şazilı | Muhammed Şeybanı |