Panayır

Alm. Handelsmesse (f), Fr. Faire le Commerce (de), İng. Tradefair. Bir yerde belli zamanlarda birkaç gün veya daha fazla sürmek üzere ticaret maksadıyla kurulan büyük pazar. Cemiyet halinde yaşamaya mecbur olan insanlar, ellerindeki malları tanıtmak ve birbirleriyle değiştirmek için çok eski zamanlardan beri panayırlar kurardı. Eski kavimler birbirleriyle alış veriş yapabilmek için belli yerlerde toplanırlar, getirdikleri malları değiştirmek suretiyle ihtiyaçlarını karşılarlardı. Kavimler, kabileler, panayır zamanında savaş halinde olsalar bile barış yapıp, alışverişte bulunurlardı.

Peygamberimizden çok önceki yıllarda Mekke'ye dini sebeplerle gelenler burada kurulan panayıra katılırdı. Büyük kervanlarla gelen mallar, burada toplanan insanlara tanıtılır ve satılırdı. Eski Mısır'da da bilhassa mezarlara yakın panayırların kurulduğu bilinmektedir.

Romalılar ve Yunanlılarda da panayırlar kurulur, halkın yaptığı eşyalar buralarda satılırdı. Olimpiyatlar böyle panayırların olduğu zamana rastlatılırdı.

Panayırlar, 19. yüzyıla kadar gerek Avrupa'da, gerekse bizde ekonomik bir müessese olarak sürüp geldi. Bu asrın sonlarında ise panayırlar iş adamlarının mallarının incelenip siparişler yapılır duruma getirildi. Bunlardan 1894 yılında Leipzig'de milletlerarası bir hüviyette açılan panayır en önemlisiydi. Yirminci asrın başlarında pekçok Avrupa devleti örnek panayırlar kurdular. Bunlar milli karakter taşıdığından devlet tarafından teşvik edilirlerdi. Zamanla bu panayırlar fuar ismini aldı. Bugün milletlerarası olanlara ve büyük panayırlara fuar adı verilmektedir. (Bkz. Fuar)

Trakya ve Anadolu'nun pekçok yerinde asırlardır devam eden panayırlar, iktisadi ihtiyaçları karşılamak için kurulurlardı. Bunlar ya eşya veya hayvan panayırı şeklinde olurdu. Hayvan panayırlarında, koyun, keçi, sığır, eşek, at, deve gibi hayvanlar satılır. Panayır günlerinde bölgenin iktisadi hayatında canlılık olur, buraları adeta bir bayram yerine döner.

Günümüzde Anadolu ve Trakya'nın bazı kasabalarında panayırlar kurulmakta, buralarda hayvan ve eşya satışı yapılmaktadır. Bizim geleneklerimizde ilk mahsullerin tanıtılması, hayvanların teşhir edilmesi maksadıyla ticari manada yer Alan panayır, son asırda Türk cemiyetinin Batı hayranlığı ve taklitçiliği doğrultusunda etimolojik ve sosyolojik yönden yerini festivale bırakmıştır. Böylece, ilk mahsullerin teşhiri olan panayır, günümüzde "Karpuz festivali, üzüm festivali, kiraz festivali" gibi değişik isimlerle anılır olmuştur. Vilayetlerimizde ise bunların yerine çeşitli fuarlar açılmaktadır (Giyim, Kitap Fuarı vs. gibi).


03 Mayıs 2014, 12:18
1596 kez okundu

Panayır Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Ege Denizi | Ege Medeniyeti | Egoizm (bencillik) | Egzoz Sistemi | Ehı Çelebi |