Nizamşahlar

Hindistan'ın Dekken bölgesinde on beşinci asrın sonlarına doğru kurulan devlet. 1490 senesinde Behmenilerin yıkılması üzerine Dekken'de beş müstakil sultanlık ortaya çıktı. Bunlardan biri de Ahmednagar ve çevresinde kurulan Nizamşahlardır. Devletin kurucusu Güney Dekkenli ve Müslüman olan Hindli bir kabileye mensuptur. İlk hükümdar Melik Ahmed Bekri'den itibaren başa geçen hükümdarlar Nizamşah ünvanını kullandıkları için devletin adına Nizamşahlar denilmiştir. Ahmed Nizamşah'ın siyasi hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ölümü üzerine yerine oğlu Birinci Nizamşah Burhan geçti (1509).

Birinci Burhan Nizamşah'ın ilk yılları iç isyanları bastırmakla geçti. 1525 senesinde Şolapur bölgesinin hakimiyet meselesi yüzünden Nizamşahlar ile Adilşahların arası açıldı. Alaüddin İmadşah ve Ali Berid'le de ittifak kuran Burhan Nizamşah, İsmail Adilşah üzerine sefere çıktı ise de, Şolapur önlerinde yenildi. İsmail Adilşah diğer Dekken sultanlarıyla anlaşarak Burhan Nizamşah üzerine sefer düzenledi (1527) ve Pathri şehrini geri aldı. Bu durum karşısında Sultan Burhan, Ali Berid'in yardımı ileBerar'ı istila etti. Pathri'yi geri aldı. Alaüddin İmadşah'ı Handeş'e çekilmeye mecbur bıraktı. İmadşah, Gucerat sultanı Bahadır Hanı yardıma çağırdı. Bahadır Han Nizamşahlar topraklarına girerek Ahmednagar'ı ele geçirdi (1528). Fakat 1529 senesi yağışlı mevsim girmeden geri çekildi. 1531 senesinde Gucerat sultanı, Malva Devletini ortadan kaldırınca, aynı durumun kendi başına gelmemesi için, Burhan Nizamşah, şii olan Gucerat sultanını ziyaret ederek iki devlet arasında dostluk kurulmasını sağladı ve 1537 senesinde şiiliği kabul etti.

Kırk altı sene saltanat süren Burhan Nizamşah, 1553 senesinde ölünce, yerine bir iç savaş neticesinde oğlu Hüseyin geçti. Hüseyin Nizamşah döneminde Viceyanagar hindularına karşı, Berar hariç, bölgedeki dört Müslüman devlet birleştiler ve Talikota'da yapılan savaşta Viceyanagar kuvvetlerini bozguna uğrattılar (1562). 1565 senesinde Hüseyin Nizamşah'ın ölümü üzerine yerine oğlu Murtaza Nizamşah geçti. Devleti vezirlerin eline bırakan Murtaza Nizamşah, zevk ve eğlenceye dalıp, memleket işlerini ihmal etti. Zamanında Portekizlileri Hindistan'dan çıkarmak için başarısız seferler yapıldı ve 1574 senesinde Berar Devleti ilhak edildi. Bundan sonra Nizamşahlar Devletinde önemli bir tarihi faaliyet olmadı. 1600 senesinde Gürkanlı Devletine tabi olan Nizamşahlar, 1633'te Şah Cihan tarafından ortadan kaldırıldı.

NİZAMŞAHLAR

Tahta Geçişi

Ahmed Nizamşah1490

Burhan Nizamşah1509

Hüseyin Nizamşah1553

Murtaza Nizamşah1565

İkinci Hüseyin Nizamşah1586

İsmail Nizamşah1589

İkinci Burhan Nizamşah1591

İbrahim Nizamşah1595

Bahadır Nizamşah1596

İkinci Ahmed Nizamşah1596

İkinci Murtaza Nizamşah1603

Üçüncü Hüseyin Nizamşah1630

Gürkanlı fethi1633


03 Mayıs 2014, 12:06
872 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Mısır | Mısır (zea Mays) | Mıtterand, François | Mobilya | Moda |