Nitrolama

Alm. Nitrieren (n), Fr. Nitration (f), İng. Nitration. Kimyada, nitro grubunu, -NO2, bir bileşiğe katma prosesi. Genellikle nitrolama vasıtası derişik nitrik asittir (HNO3). Nitrik asidin selüloz veya pamukla reaksiyonundan pamuk barutu; fenolla reaksiyonundan pikrik asit; toluenle reaksiyonundan tirinitrotoluen (TNT); gliserinle reaksiyonundan nitro gliserin meydana gelir.

Nitrolama, reaksiyonun derecesine göre 3'e ayrılır. Kolay nitrolananlar için CH3COOH + HNO3 orta derecede nitrolananlar için HNO3, zor nitrolananlar için derişik HNO3 + derişik H2SO4 kullanılır.


03 Mayıs 2014, 12:06
1716 kez okundu

Nitrolama Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

New York | Newton, Sir Isaac | Neyzen Tevfik (kolaylı) | Nezle | Neşrı |