Muhyiddın Mağribı

Endülüs'te yetişen astronomi ve matematik alimi. İsmi, Yahya bin Muhammed bin Ebi Şükr el-Mağribi el-Endülüsi olup, lakabı Muhy-il-mille ved-din'dir. Endülüs'te doğmuş olup, doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. On üçüncü asırda yaşadığı bilinmektedir. İlim öğrenmek için Suriye'ye ve Meraga Rasathanesine gitti. Nasırüddin Tusi ile beraber rasatlarda bulundu. Burada Ebü'l-Ferec ile görüştü. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur.

Muhyiddin Mağribi, çeşitli ilimlere dair yazdığı birçok eseriyle tanınır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1) Kitabu Şekl-il-Katta: En önemli eseridir. Nasırüddin Tusi'nin aynı ismi taşıyan eserine izafe edilmiş olup, kısmen ona dayandırılmıştır. 2) Hulasat-ül-Macisti; Almagest'in özetidir. Ebü'l-Ferec'in isteği üzerine Meraga'da yazılmıştır. Muhyiddin Mağribi, son gözlemlerine dayanarak ilavelerde bulunmuştur. Eserde ekliptiğin meyli 23 derece 30 dakika olarak verilmektedir. Bugün zamanın son sistem teknolojiyle yapılmış olan ölçümlerde bu değerler 23 derece 32 dakika 19 saniye olarak tesbit edilmiştir. 3) Risalet-ül-Hita' vel-Uygur: Eserde Çin ve Uygurluların kronolojileri ve takvimleri incelenmektedir. 4) Kitab-ül-Medhal-il-Müfid fi Hükm-il-Mevalid, 5) Kitab-ün-Nücum: Yıldızlar hakkındadır. 6) Kitab-ül-Hükm ala Kiranat-il-Kevakib fil-Buruc-ül-İsna Aşer, 7) Keyfiyyet-ül-Hükm ala Tahvili Sinin-el-Alem, 8) Kitab-ül-Cami-is-Sagir, 9) Umdet-ül-Hasib ve Gunyet-üt-Talib: Astrolojik gayelere ait hazırlanan tablo ve kaidelerden meydana gelmiş bir eserdir. 10) Tastih-ül-Usturlab.


03 Mayıs 2014, 11:44
1069 kez okundu

Muhyiddın Mağribı Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Pi | Pica | Piezoelektrik | Pigmeler | Pigment |