Melamıler

tasavvuf ilminde Melamiye yoluna mensup kimseler. Lügatte melamet, "kendini ayıplamak, kınamak" demektir. Tasavvuf ilminde ise, insanın kendi iyilik ve ibadetlerini gizleyip, göstermemesi ve kusurlu bilmesidir. Tasavvufi bir yol olarak Melamiliğin kurucusu Ebu Salih Hamdun bin Ahmed-el-Kassar'dır (Öl. 884). Bu zattan önce ve onun zamanında pekçok tasavvuf ehli kimseler bu yolun edeb ve usulünü gözetmişlerdir.

Melamilik yolunda; ihlas, sıdk ve emanete ehemmiyet vermek, riyadan kaçınmak, iyi işleri, hayrı gizlemek, şerri ve kusurlarını açığa vurmak sevapların ortaya çıkmasından ve duyulmasından korkmak, insanların yermesine, kınamasına, kötülemesine önem vermemek, herkese tatlı söylemek, kalp kazanmak, farzlara önem vermek önemli esaslardır. Gerçek melamiler bunlardır. Daha sonraları ortaya çıkan Kalenderiler, riya ve gösteriş yapmadıkları için Melamilere benzemişlerdir.

Melamilerin son devirlerde yalancı taklitçileri, yani batıla kısmı ortaya çıkmış, bunlar her türlü günahı işlemeyi mübah görmüşler, farz ve sünnetleri terk etmişlerdir. Yine bunlar; Allahü tealanın ibadete ihtiyacı yoktur; kulların günah işlemesi O'na zarar ziyan vermez, ibadet insanlara iyilik etmektir, derler. Böyle sözleri, Allahü tealayı inkar etmek olup, küfür ve zındıklıktır.


03 Mayıs 2014, 11:30
1175 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Yapışkanbalığı (echeneis Naucrates) | Yapışkanotu(parietaria) | Yaprak | Yaprakbiti (aphis) | Yara |