Mekteb-i Osmanı

askeri öğrenim gayesiyle Avrupa'ya gönderilen talebeler için, Paris'te açılan Türk okulunun adı. On dokuzuncu yüzyılda Avrupa devletlerinde ilim ve teknikte görülen ilerlemeyi alabilmek için kabiliyetli talebelerin seçilip tahsile gönderilmesi önem kazanmıştı. Bunların sayısının çoğalması ile idaresi ve daha verimli tahsil yapabilme çarelerinin düşünülmesi neticesinde Paris'te, Krenal Mahallesinde 1856 yılında bu okul açıldı. İdarecilerinin Türk olduğu bu okulun önemli bir görevi de talebelerin örf-adetlerine, dinlerine bağlılıklarını muhafaza ettirerek, terbiyelerini korumaktı. Öğretmenleri Fransız, mevcudu 60 kişi olan okulda, Paris Askeri Lisesinin programı uygulanırdı. İlk müdür, öğrenimini Viyana'da yapan Ali Nizami Paşadır. 1870 Alman-Fransız Harbinin çıkması ve 1867'de Fransızca tedrisat yapacak Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)nin açılmış olması gibi sebeplerle Mekteb-i Osmani 1874'te kapatıldı. Aynı sene İstanbul'da Askeri Rüşdiye açıldı.


03 Mayıs 2014, 11:30
855 kez okundu

Mekteb-i Osmanı Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

İspinoz (fringilla Coelebs) | İspirto | İsraf | İsrafil Aleyhisselam | İsrail |