Mehteran-ı Hayme (çadır Mehterleri)

Sultanahmed'de İbrahim Paşa Sarayı yanında padişahın çadırlarının muhafaza olunduğu yer.

Mehteran-ı Hayme; Ağa Odası, Kethüda Odası, Baş Bölükbaşı Odası, Çadır Mehterleri Odası olmak üzere dört bölükten meydana geliyordu. Mehteran-ı Haymenin başında Emini Mehterhane isminde bir görevli bulunurdu. Bunun emrinde, yedi Otağ Yapıcısı, Nakş-duzan (nakışçılar ve Hayme-duzan (çadır dikiciler) adı verilen altı çadır dikici ile iki perdeci vardı. On beşinci yüzyılın son yarısında, amirleriyle beraber mevcutları otuz sekiz kişiydi. On yedinci yüzyılın başlarında bunların sayısı 835'e ve aynı yüzyılın sonlarında 2000'e ulaştı. On sekizinci yüzyılda sayıları 861'e indirilen Mehteran-ı Hayme, Yeniçeri Ocağı ile birlikte kaldırıldı.

Mehteran-ı Hayme de Oba, Otağ ve çeşitli çadırlar dikilir ve tamir edilirdi. Perde, minder ve sofra döşemeleri de Mehteran-ı Hayme de yapılırdı. Bunların yedekleri de imal edilerek muhafaza edilirdi.

Mehteran-ı Hayme, seferde iki gruba ayrılırdı. Bir grup karargahtan bir günlük yol giderek konaklanması emredilen yerde, Otağ-ı Hümayunla öteki çadırları kurarlardı. İkinci grup ise, büyük karargah, yeni yerine gitmek üzere hareket ettiği zaman, boşalan çadırları kaldırırlar ve daha ileride yeniden kurmakla vazifelendirilirlerdi.

Çadır mehterlerinin bunlardan başka ulufe çıkarılırken ve sürre alayı sırasında yapılan merasimlerde vazifeleri vardı.


03 Mayıs 2014, 11:29
893 kez okundu

Mehteran-ı Hayme (çadır Mehterleri) Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Otağ | Otari (otari Byronia) | Otarşi | Otel | Otlukbeli Meydan Muharebesi |