Mehmed Zahid Kotku

son devir din adamlarından. 1897 (H. 1315) yılında Bursa'nın Pınarbaşı semtinde dünyaya geldi. Babası ve annesi Kafkasyalı olup, oradan 1879'da Bursa'ya göç etmişlerdir. İlk tahsilini Bursa Oruç Bey Mahalle Mektebinde okudu. Daha sonra İdadiyeyi bitirip, Bursa Sanat Okuluna girdi. Burada okurken Birinci Cihan Harbi çıktığından askere gitti. Askerlikten sonra İstanbul'a yerleşti. Çeşitli cami ve medreselerde tahsile devam etti. Ömer Ziyaüddin ve Mustafa Fevzi gibi zatlardan ders alarak kendini yetiştirdi. Daha sonra tekrar Bursa'ya döndü. 1929 yılında babasının vefatı üzerine Izvat köyünde imamlığa başladı. Bu görevde on beş sene civarında kaldıktan sonra yine Bursa'da evine yakın Üftade Camiinde imam-hatiplik görevine başladı. 1952 senesinin Aralık ayına kadar bu vazifede kaldı. Sonra İstanbul Zeyrek Çivicizade Camiinde ve Fatih İskender Paşa Camiinde vazife yaptı. Vefatına kadar burada kalmış, 13 Kasım 1980 günü ebedi aleme intikal etmiştir. Süleymaniye Camiinin haziresinde, hocalarının yanına defnolunmuştur.

Hayatı boyunca pekçok talebe yetiştiren Mehmed Zahid Kotku, ağırbaşlılığı ve efendiliği ile tanınırdı. Mütevazi, azim sahibi, hiç kimsenin gönlünü kırmamaya çok önem veren, yumuşak huylu bir zattı. Basılan eserleri arasında, beş ciltlik Tasavvufi Ahlak, Dua Mecmuası, Cennet Yolları ve Mü'minlere Va'zlar isimli kitapları sayılabilir. Hazırlandığı fakat henüz basılmayan daha başka eserleri de vardır.


03 Mayıs 2014, 11:29
1142 kez okundu

Mehmed Zahid Kotku Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Seyfe Gölü | Seyfeddın-i Farukı | Seyranı | Seyrüsefer | Seyyid |