Mehmed Rüşdü Aşıkkutlu

son asrın kıraat alimi. Trabzon'un Of ilçesinin Uğurlu (Çifaruksa) kasabasında 1901 tarihinde doğdu. Babasının adı Ahmed Cemaleddin, annesinin adı Hanife'dir. İlk tahsilini doğum yeri olan Uğurlu kasabasında babasından yaptı. Daha sonra aynı yerde Kur'an-ı kerimi de ezberleyerek hafız oldu. Of çevresinin tanınmış alimlerinden Çalıkzade Tahir Efendi, Çalekli Dursun Feyzi Efendi ve Kasımzade Hasan Efendiden Arapça, Bakkalzade Paçanlı İsmail Hakkı'dan feraiz dersleri aldı. Arapça ve feraiz ilimlerinde kendini yetiştirdi. İmtihanla Çifaruksa Medresesinin dördüncü sınıfına talebe olarak kaydını yaptırdı. Bu medresenin altıncı sınıfındayken, medreseler kapatıldı (1924).

Mehmed Rüşdü, okuduğu medrese kapatılınca, bir müddet Dursun Feyzi Efendiden tefsir, Akaid ve fıkıh okudu. Daha sonra İstanbul'a gitti. İstanbul'da Ahmed Şükrü ve yeğeni Hafız İsmail Hakkı Bayri'den Aşere ve Takrib, Varnalızade Hafız Ahmed Hamdi'den de İbnü'l-Cezeri'nin Tayyibet-ün-Neşr'ini okudu.

Mehmed Rüşdü Aşıkkutlu, bu şekilde ilim tahsilinden sonra, doğum yeri olan Uğurlu kasabası Merkez Camiinde fahri (ücretsiz) İmam-Hatiplik görevinde bulundu. 1936 yılında Uğurlu Kur'an-ı Kerim Kursu Öğretmenliğine, 1941'de Of Merkez Vaizliğine tayin edildi. Bu resmi görevlerini yürütürken, değişik hocalardan öğrendiği kıraat, fıkıh ve Arapça dersler vermeyi de ihmal etmedi. 1976 yılında vaizlikten emekli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığınca İstanbul (Haseki), Ankara'da açılan hizmet içi eğitim kurslarında 1974-1979 yılları arasında, bütün rivayet ve tarikleriyle aşere dersi verdi. Tayyibet-ün-Neşr adlı kitabı da aynı eğitim yerlerinde okuttu.

Kendi sahasında pekçok öğrenci yetiştiren Mehmed RüşdüAşıkkutlu'nun kıraat konusunda Aşere Kaideleri, Tahrib Kaideleri,Tayyibe Tercümesi ve Tayyibe Şerhi isimlerinde eserleri vardır. Fakat bu eserleri basılmamış, Uğurlu'da varislerinin elinde bulunmaktadır.

Aşıkkutlu hoca efendi, Trabzon'dan İstanbul'a tedavi için giderken 28 Ağustos 1980 yılında Uçak'ta vefat etti. Mezarı doğum yeri olan Of'un Uğurlu kasabasındadır.


03 Mayıs 2014, 11:29
1009 kez okundu

Mehmed Rüşdü Aşıkkutlu Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Hıdırellez | Hıfa Hatun | Hıfı Sistemleri | Hıle-i Şeriyye | Hınçak Komitesi |