Mehmed Rifat Börekçi

Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı. Ulemadan Börekçizade Ali Kazım Efendinin oğludur. Annesi Habibe Hanımdır. 1861 senesinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da yaptı. İstanbul'da Bayezid Camii dersiamlarından Atıf Beyin cami derslerine devam ettikten ve medrese öğrenimini tamamladıktan sonra icazet (diploma) aldı. Ankara Fazliye Medresesi müderrisliğine tayin edildi. 1898'de Ankara İstinaf Mahkemesi üyeliğine getirildi. 1907 senesindeAnkara müftüsü oldu. 1909'da tekrar mahkeme üyeliğine döndü.

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'daki Kuva-yi Milliyeyi destekledi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Ankara şube başkanlığını yürüttü. Milli Kurtuluş Savaşının meşru olduğuna dair fetva verdi. İlk TBMM'ye Menteşe (Muğla) milletvekili olarak katıldı. Altı ay kadar milletvekilliği yaptıktan sonra Ankara müftülüğü vazifesini üstlenerek milletvekilliğinden ayrıldı.

Halifeliğin kaldırılmasından sonra 30 Mart 1924'te Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesine getirildi. Atatürkün düşüncelerine ve inkılablara her yönüyle destek oldu. İlmi kariyere sahip olmamakla birlikte, devrin siyasi şartlarına uygun hareket etmek suretiyle ömrünün sonuna kadar bu vazifede kalan Mehmed Rifat Börekçi 5 Mart 1941'de Ankara'da öldü.


03 Mayıs 2014, 11:29
995 kez okundu

Mehmed Rifat Börekçi Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Nafaka | Nafta | Nafta (kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) | Naftalin | Naftol |