Mehmed Paşa (tabanıyassı)

on yedinci yüzyıl Osmanlı sadrazamı. Doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi yoktur. Enderun'a alınarak iyi bir tahsil gördü. Darüssaade Ağası Hacı Mustafa Ağanın desteğiyle kısa zamanda İmrahor oldu. Vezir payesiyle Mısır Valiliğine tayin edildi (1628). İstanbul'a çağırılıp Kubbealtı Vezirliğine getirildi (1631). Topal Recep Paşanın idamı üzerine, sadrazamlığa tayin edildi (1632). Sultan Dördüncü Murad Hana yardımcı olarak yeniçeri ocağına yeniden düzen verilmesinde mühim rol oynadı. Padişahın yanında çıktığı Revan Seferinde gösterdiği başarılarla, Sadrazamlığa ilave olarak kendisine Rumeli Beylerbeyliği de verildi (1635). Revan'ı korumak vazifesiyle Diyarbakır'da bırakılmasına rağmen, Revan'ın İranlılar eline geçmesini önleyemediği için azledildi (1637). İstanbul'a dönüşünde Özi (1637), daha sonra da Budin (1638) beylerbeyliğine tayin edildi. Aynı sene İstanbul'a çağırılıp, Sadaret Kaymakamlığına getirildi. Bu esnada Eflak ve Boğdan voyvodalarını azletmesi üzerine Yedikule'de hapse atıldı (1639). Daha sonra da voyvodaları ayaklandırıp devletin başına gaile açmak töhmetiyle idam edildi.


03 Mayıs 2014, 11:29
865 kez okundu

Mehmed Paşa (tabanıyassı) Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Kudret Narı (momordica Charantia) | Kuğu (cygnus) | Kudurı | Kuduz | Kudüs |