Mehmed Paşa (muhsinzade)

on sekizinci yüzyıl Osmanlı sadrazamı. 1706'da İstanbul'da doğdu. Sadrazam Halepli Abdullah Paşanın oğludur. Babasının nezaretinde hususi bir eğitim gördü. Silahşör olarak saray hizmetine girdi. 1737'de Kapıcılar Kethüdası oldu. Vezir payesiyle Maraş Beylerbeyliğine tayin edildi (1738). 1747-1758 yılları arasında çeşitli yerlerde muhafızlık ve beylerbeyliği yaptı.

Sultan Üçüncü Ahmed'in kızlarından Esma Sultanla evlendirilerek (1758) Padişah Üçüncü Mustafa Hana enişte oldu. Halep ve Anadolu beylerbeyliklerine tayin edildi. Bosna (1760) ve Rumeli (1762) beylerbeyliklerinde bulundu. Köse Bahir Mustafa Paşanın yerine sadrazam oldu (1765). Rusya Seferine muhalefetinden dolayı vazifesinden alınıp, Rodos'a sürüldü (1768). Hanımı Esma Sultanın şefaatiyle affa uğrayıp, Mora Muhafızı oldu (1769). Yunanlı isyancıları Tripolis yakınında mağlub ederek (1770) "Mora Fatihi" ünvanını aldı. İkinci defa sadrazam oldu (1771). Serdar-ı ekrem olarak katıldığı Silistre ve Varna zaferlerini kazandı (1773). Rusya'yla Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzaladıktan sonra İstanbul'a dönerken, yolda hastalanıp öldü (1774). İstanbul-Eyüp'te Hanımı Esma Sultan tarafından yaptırılan türbeye defnedildi.


03 Mayıs 2014, 11:29
855 kez okundu

Mehmed Paşa (muhsinzade) Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Derviş Muhammed | Derviş Paşa | Derviş Vahdetı | Deri | Deri Hastalıkları |