Lak

Alm. Lack (m), Fr. Laque (f), İng. Lake. Geniş manada, organik bileşikler ihtiva eden renkli pigmentler (boyarmaddeler) için kullanılan bir terim.

Tam manası düşünüldüğünde, yüzeyinde boya tutabilen metalik hidroksitler akla gelir. Bunların başlıcaları alüminyum, demir, kalay ve krom bileşikleridir. Renkler, fevkalade çabuk meydana gelir ve sabittir. Bazı laklar, renk şiddeti fazla ve rengi hiç olmayan materyallerin, basit bir öğütücü ile karıştırılmaları suretiyle elde edilir. Gerek sülfonatların renkli bileşiklerinden, gerek metalin azot gibi bir elemente koordinatif olarak bağlandığı metalik bileşikler ve gerekse metal ihtiva etmeyen aynı zamanda suda ve yağda çözünmeyen karbon bileşiklerinden meydana gelen (ve suda çözünmeyen) bu üç tip boya, lak olarak isimlendirilir. Bununla beraber, gerçekte, daha doğru olarak "toner" diye bilinirler. Laklar, boyalarda ve baskı mürekkeplerinde kullanılır. Renkli maddeler, kumaşa tatbik edilmeden evvel, bir metal ile muamele edilirse (ki burada metal hidroksit teşekkülü söz konusudur) yine boyanın yüzeyde tutunması olayı gerçekleşir. Fakat bu takdirde kumaş üzerinde teşekkül eden ürüne lak denmez. Bu şekilde yapılan işe, "mordan boyarmadde" ile boyama ismi verilir.


03 Mayıs 2014, 11:05
1486 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Kalsiyum | Kalsiyum Karbit (kalsiyum Karbür) | Kalven, Jean | Kalib Aleyhisselam | Kalyon |