Lağım

Alm. 1. Kloake (f), 2. Abwässergrube (f), Fr. 1. Egout (m), Fossé (m), İng. 1. Sewer 2. Underground tannel. Yeraltında, çeşitli gayelerle açılan galeri ve tünelcik. Kaleleri kuşatma sırasında kolay alınabilmesi için açılan lağımların içine barut doldurulduktan sonra patlatılırdı. Böylece kalede gedik açıp içeri girmek mümkün olurdu. Ayrıca düşman ordugahlarına zarar vermek gayeleri güdülürdü. Bu işi yapanlara "lağımcı" teşkilatın başındakilere de "lağımcıbaşı" adı verilirdi (Bkz. Lağımcı Ocağı). Sonradan bu işlere "İstihkam" denilmiş ve bu isimle bir askeri teşkilat kurulmuştur.

Taş ocaklarında, inşaat sektöründe ve yol yapımlarında hafriyat esnasında çıkan büyük kayaların parçalanması için açılan, içine patlayıcı madde doldurulan deliklere ve maden ocaklarındaki dehlizlere de lağım adı verilir.

Belli yerlerden ve merkezlerden toplanmış pis suların başka bir yere akıtılması için yer altında açılan geniş kanallara lağım kanalı, çukurlarına da lağım çukuru denmektedir. (Bkz. Kanalizasyon)


03 Mayıs 2014, 11:05
1384 kez okundu

Lağım Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Difüzyon | Diksiyon | Diktafon | Dikilitaş | Dikiş Makinası |