Kardinal

Alm. Kardinal (m), Fr. Cardinal (m), İng. Cardinal. Hıristiyanlıktaki Katolik mezhebi reisini seçen meclisin azası olan başpapazların herbiri. Bu ünvanı taşıyanlar kardinaller meclisini meydana getirirler. Vekil kardinal tabiri Roma piskoposluğu vazifesinde, papaya vekalet eden kardinal için kullanılır.

Hıristiyanların din adamlarına "prétre", yani "papaz ve keşiş" denir. Ortodoksların en büyüğüne "patrik", orta derecelerdeki papazlara "pasteur" denir. İncil okuyucularına "kıssis", kıssisin üst derecesine "üskuf" ismi verilir. Bunlar bizdeki müfti karşılığıdır. Üskuflerin yüksek derecesindekilere "evéque" veya "piskopos", daha yükseklerine "arşövek" veya "metropolit" veya "matran" adı verilir. Bunlar kadıları, yani hakimleridir. Kilisede ayin yaptıranlara "cosilik", aşağı derecedekilere "curé" veya "şemmas" ve kilise hizmetçilerine "ermite" veya "şemamise" denir. Yalnız ibadetle meşgul olanlara"rahip" denir. Papa Roma'dadır. Bundan sonrakiler"kardinal" diye tanınır.

Eski Roma'da bu ünvan, papanın en mühim müşavirleri olan piskopos ve rahiplere verilmekte idi. Tarihteki zaman içinde nüfuzları çok artmış ve papanın tek seçicileri olmuşlardır. Kardinal olmak için papaz olmak şarttır. Kardinaller, kral ailesindeki prenslerle aynı seviyede tutulmuşlardır.

Kardinallik, bütünüyle kilise hukukuna dayanır. Kilise hukuku kardinallerin vazifesini şöyle tarif eder: "Kardinaller, papalığın senatosunu teşkil ederler. Katolik kilisesinin idaresinde onun başlıca müşavir ve yardımcılarıdır."

Yeni kardinal atama papanın yetkisindedir. Papa kardinallerden meydana gelen bir toplantıda yeni kardinallerin adlarını açıklar. 1586'da Birinci Sıxtus kardinal sayısını yetmişle sınırladı. Bunlardan altısı kardinal piskopos, ellisi kardinal papaz on dördü kardinal diyakozdu. Yirmi üçüncü Johannes'in bu kısıtlamayı kaldırmasından sonra kardinal sayısı yüz'ü aştı. Papanın seçiminden sonra halka açık bir törenle kardinallere kardinallik simgeleri olan kırmızı başlıkla yüzük takılır.


02 Mayıs 2014, 22:48
1505 kez okundu

Kardinal Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Leblanc Metodu | Leğen | Leğen Kemiği | Leeuwenhoek (anton Van) | Legıon D'honneur |