Kapı Tokmağı

Alm. (Tür)klopfer (m), Fr. Heurtoir (m), İng. Khocker, door handle. Eski evlerde kapıları çalmak için yapılan alet. Bunlar, kapı kanatlarından birinin üstüne el yetişebilecek yüksekliğe konurdu. Zarif şekillerde yapılan kapı tokmakları takıldığı yerde hareketli olacak şekilde imal edilirlerdi. Kaldırılıp bırakıldığında veya el ile tutulup buraya vurulduğunda tok bir ses çıkardığından ev sahibini haberdar ederlerdi. Çok süslüleri yapılan kapı tokmakları yerine bazı yörelerde halkalar kullanılırdı. Bunlara "kapı halkası" denirdi.

Anadolu'da, ince zevkin mahsulü olan evlerin her geçen gün azalıp tarihi bir vasıf kazanmasıyla birlikte, var olan bu gelenek de unutulmak üzeredir. Ancak Anadolu'nun bazı yerlerinde ve bilhassa köylerde kapı tokmakları hala kullanılmaktadır. Eskiden kullanılan kapı tokmakları atalarımızın ince düşüncelerinin zarif sanat anlayışlarının en güzel örneklerindedir.

Şöyle ki; kapı üzerinde biri ince, küçük ve tiz ses çıkaran, diğeri ise kalın, iri yapılı ve tok ses çıkaran farklı iki kapı tokmağı bulunur. Kapıya gelen kişi bir hanım ise ince, tiz ses çıkaran; erkek ise kalın, iri, tok ses çıkaran kapı tokmağını çalar. Böylece evdekiler kapıya gelenin kadın veya erkek olduğunu anlarlardı.


02 Mayıs 2014, 22:42
1521 kez okundu

Kapı Tokmağı Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Yapışkanbalığı (echeneis Naucrates) | Yapışkanotu(parietaria) | Yaprak | Yaprakbiti (aphis) | Yara |