Kapan

Alm. Falle (f), Fr. Trappe, souricière (f), piège (m), İng. Trap. Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan tuzak. Büyük tartı aletine de kapan denir. Eskiden balkapanı, unkapanı, yağkapanı gibi orada satılan mallar için de bu tabir kullanılmıştır.

Osmanlıların ilk kuruluşundan itibaren yağ, bal, un, erzak, hububat, kahve, ipek, pamuk gibi maddeler kapanlara getirilir, devlet bunlardan belli bir ardiye ücreti alarak gerektiğinde narh koyardı. Bilhassa İstanbul'da, dışarıdan ithal edilen mal ve eşyanın satışı bu kapanlarda, devlet resmi memurunun nezaretinde esnafın yiğitbaşıları ve ihtiyarların katılması ile yapılırdı. Böylece malların hileli ve fazla fiyatla satılması önlenmiş ve herkesin kolayca mal temin edebilmesi sağlanmıştır. İlk Osmanlı Sultanlarının bina ettirdiği cami, mescit, medrese, imaret gibi vakıfların masraflarını karşılamak üzere "kapan hanı" yaptırdıklarına tarihi kayıtlarda rastlanmaktadır.

Osmanlılarda zamanla gelişen kapanlar, günümüzde kurulmasına çalışılan ve bazı büyük şehirlerde açılan umumi pazar veya halden başka birşey değildir.


02 Mayıs 2014, 22:42
1192 kez okundu

Kapan Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Bergamot Ağacı (citrus Aurantium Varyete Bergamia) | Bergson, Henri | Berke Han | Berkelyum | Berkyaruk |