Hırka-i Saadet

Peygamber efendimizin Topkapı Sarayında altın ve gümüş sandık içerisinde muhafaza edilen hırkasına verilen ad. Yazdığı güzel kasidesinden dolayı, Eshab-ı kiramdan Ka'b ibni Zübeyr'e Peygamber efendimiz tarafından hediye edilmişti. Asırlardan beri İslam devletleri tarafından büyük bir ihtimamla saklanan Hırka-i Saadet, Mısır'ın fethi üzerine Mekke Şerifi tarafından diğer mukaddes emanetler ile birlikte Yavuz Sultan Selim Hana teslim edildi.

Peygamber efendimize ait mübarek eşyalarının bütün Müslümanlarca çok büyük değeri ve bunların arasında bilhassa Hırka-i Saadetin hususi bir yeri vardır. Bunun sebebi, hırkanın halifelik alameti sayılmasıdır. Yavuz Sultan Selim Hanın Mısır'dan İstanbul'a getirdiği mukaddes emanetler, bir müddet Harem'de kaldı. Daha sonra Topkapı Sarayında Hırka-i Saadet Dairesi yaptırılarak orada muhafaza edilmeye başlandı.

Her yıl Ramazan ayının on ikinci günü Hırka-i Saadetin içinde bulunduğu sanduka, Revan Odasına taşınır, umumi bir temizlik yapılır; bu arada duvarlar gülsuyu ile yıkanır, öd ağacı ve buhurlar yakılır, dairenin direkleri cilalanırdı. Ramazanın 15. günü devlet ileri gelenleri, alimler, yeniçeri ve sipahi ağaları, Babüssaade önünde öğleden önce toplanırlardı. Sadrazam, Ayasofya Camiinde şeyhülislam ile birlikte namaz kıldıktan sonra, Alay halinde Arz Odasına gelirlerdi. Padişah ile maiyetindekiler de Hırka-i Saadet Dairesine geldikten sonra, yeşil ipek kadifeden som sırmalı, ince işlemeli ve yedi bohçaya sarılı altından yapılmış bu çekmece padişahta bulunan altın bir anahtar ile açılır ve Hırka-i Saadet ortaya çıkarılırdı. Bu işler yapılırken, padişahın birinci ve ikinci imamları ile has oda imamı ve ayrıca güzel sesli müezzinler, Kur'an-ı kerim okurlardı. Önce padişah, sonra işaret ettiği kimseler sıra ile Hırka-i Saadete yüzlerini ve gözlerini sürerlerdi. Padişah üzerlerinde Seyyid Şeyhülislam Arif Hikmet Beye ait olan şu beyitlerin yazılı olduğu tülbentleri, Hırka-i Saadete sürüp, ziyarete gelenlere dağıtırdı.

Beyitler:

Hırka-i hazret-i Fahr-i rusule,Atlas-ı çarh olamaz paye endaz.Yüz sürüp zeyline takbil ederek,Kıl şefi'-i umeme arz-ı niyaz.

Manası:

Mavi gök bile bütün peygamberlerin kendisiyle öğündüğü Muhammed aleyhisselamın hırkasına yaygı olamaz. O'nun eteğine yüz sürerek, ümmetlerin şefaatçısına yalvar.

Bu merasimden sonra Valide Sultanın öncülüğünde harem halkı da Hırka-i Saadeti ziyaret ederdi. Padişah bu ziyarete nezaret ederdi. Merasim bitince bizzat padişah sandukayı kilitlerdi.


02 Mayıs 2014, 22:10
1383 kez okundu

Hırka-i Saadet Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Haddeleme | Hadıce-tül Kübra | Hadım | Hadım Ali Paşa | Hadım Sinan Paşa |