Hatıb Binebı Beltea

Eshab-ı kiramdan. Peygamber efendimizin, hükümdarlara gönderdiği elçilerdendir. İsmi, Hatib bin Ebi Beltea'dır. Ayrıca Amr ismi ile de bilinmektedir. Künyesi Ebu Muhammed veya Ebu Abdullah'tır. Aslen Yemenlidir. Doğum tarihi belli değildir. 650 (H. 30) senesinde Medine-i münevverede vefat etti.

Genç yaşında Mekke-i mükerremeye gelip, hicretten önce Müslüman oldu. Diğer Müslümanlarla birlikte Medine'ye hicret etti. Ensardan (Medineli Müslümanlardan) Halid bin Rahile ile kardeş yapıldı. Bedir Savaşında bulundu.

Peygamber efendimiz İslamiyete davet için yabancı devlet başkanlarına elçiler gönderdiği sırada Hatib bin Ebi Beltea'yı da Mısır Kralı Mukavkıs'a gönderdi. Kendisi iyi bir binici ve şair olan Hatib bin Ebi Beltea, Peygamber efendimizin İslama davet mektubunu Mukavkıs'a ulaştırdı. Mukavkıs, mektubu alıp, hürmetle fildişinden yapılmış bir kutuya koydu. Hatib bin Ebi Beltea'ya da Peygamber efendimizle ve İslam dini ile ilgili bazı sorular sorup, doyurucu cevaplar aldı. Mukavkıs, Hatib bin Ebi Beltea'ya hürmet gösterip, ikramlarda bulundu. Fakat, saltanatını çok sevdiği için,İslam dinini kabul etme şerefine kavuşamadı. Peygamber efendimize hitaben bir mektub yazdırdı ve başka hediyeler hazırlattı. Bu hediyeler arasında daha sonra Peygamber efendimizin hanımlarından olan Mariye adlı bir cariye de vardı. Hatib bin Ebi Beltea'yı muhafız askerlerle birlikte Medine-i münevvereye gönderdi. Hatib bin Ebi Beltea, Medine'ye gelip Resulullah'ın huzuruna vardı. Mukavkıs'ın mektubunu ve hediyelerini takdim etti. Hatib bin Ebi Beltea, Mukavkıs'ın sözlerini nakledince, Peygamberimiz:

"Ne kötü adam! Saltanatına kıyamadı. Halbuki iman etmesine mani olan saltanatı ise, kendisine kalmayacak." buyurdu.

Mukavkıs'ın hediyelerini kabul eden Peygamber efendimiz, Mariye'yi (radıyallahü anha), hanım olarak kabul edip, onunla evlendi. Küçük yaşta vefat eden oğlu hazret-i İbrahim ondan olmuştu.

Peygamber efendimizin vefatından sonra hazret-i Ebu Bekr tarafından tekrar Mısır'a elçi olarak gönderilen Hatib bin Ebi Beltea, hazret-i Ömer devrinde de, bu vazifeyi en iyi şekilde yaptı. Mukavkıs ile bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma, Mısır'ı fetheden Amr ibnü'l-As zamanına kadar devam etti. Hatib bin Ebi Beltea, 650 (H. 30) senesinde Medine-i münevverede vefat etti. Cenaze namazını hazret-i Osman kıldırdı. Cennet-ül-Baki Kabristanına defnedildi.

Hatib bin Ebi Beltea'nın, Peygamber efendimizden Mukavkıs'a götürmüş olduğu Ceylan derisi üzerine yazılı mektup 1850 (H. 1267) senesinde Mısır'ın Ahmin bölgesinde eski bir manastırdaki Kıbt kitapları arasında bulunmuş ve Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Han tarafından satın alınarak İstanbul Topkapı Sarayı, Mukaddes Emanetler Bölümünde muhafaza altına alınmıştır.


02 Mayıs 2014, 22:04
878 kez okundu

Hatıb Binebı Beltea Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Azakeğeri | Azerbaycan | Azeri İbrahim Çelebi Kimdir | Azeri Türkçesi Edebiyatı Kimdir | Aziz Mahmud Hüdai Kimdir |