Farukıler

Hindistan'da Gucerat bölgesinin batısındaki Handeş ülkesinde 1399-1601 yılları arasında iki yüz yıl hüküm süren hanedan. Bu sebeple Handeş Devleti olarak da bilinir. Devletin kurucuları kendilerinin ikinci İslam halifesi hazret-i Ömer-ül Faruk'un torunları olduğunu söyledikleri için "Farukiler" denilmektedir.

Hanedanın kurucusu Melik Raci, önceleri Behmenilerin hizmetinde bulunuyordu. Daha sonra Dehli Sultanı Üçüncü Firuz Şahın hizmetine girdi ve onun tarafından kuzey Dekken'de Handeş bölgesine vali tayin edildi. Tuğlukilerin çöküş yıllarında ise istiklalini ilan etti. Melik Raci'nin ölümü üzerine yerine geçen oğlu Nasır Han, Hinduların elinde bulunan Asirgarh şehrini zabtetti. Daha sonra buranın yakınında Burhanpur adı ile yeni bir şehir kurdu ve devlet merkezini de buraya taşıdı. 1437'de Behmenilerin istilasına uğrayan HandeşDevleti, birinci Adil Han ve Birinci Mübarek Han devirlerinde GüceratSultanlığının nüfuzu altına girdi.

İkinci AdilHan (1457-1503) döneminde Farukiler en parlak devrini yaşadılar. Doğuda Gondvana ve Çarkand'ı fetheden Melik Adil, ülkede refahı sağladı. Ancak bu hükümdarın ölümü ile yerine geçen halefleri döneminde Handeş, Babürlüler ve Nizamşahların müdahaleleri ile sıkıntılı günler geçirdi. Nitekim 1597 senesinde devletin başına geçen Bahadır Han Faruki, o devirde saltanat süren İslam düşmanı Babürlü Ekber Şah ile karşı karşıya gelerek çok zor duruma düştü. Babürlü kuvvetlerine karşı yaptığı muharebeyi kaybederekAsirgarh Kalesine çekildi. Bütün toprakları Ekber Şahın eline geçti. 11 ay süren muhasaradan sonra Asirgarh Kalesi zaptedilirken,Bahadır Şah da yakalandı (1601). Böylece bölgede Farukiler hakimiyeti son buldu. Bahadır Şah, 1623 tarihinde hapiste vefat etti.

Faruki (Handeş) Sultanları

Tahta Geçişleri

1.MelikRaci Faruki 1370

2. Nasır Han 1399

3.Adil Han-I1437

4. Mübarek Han-I1441

5.Adil Han-II1457

6. Davud Han1503

7.Gazni Han1510

8. Alem Han1510

9. Adil Han-III1510

10.Miran Muhammed-I1520

11.Ahmed Şah1537

12.Mübarek Şah-II1537

13.MiranMuhammed-II1566

14.Hasan Şah1576

15. Raci Ali Han1577

16. Bahadır Şah1597-1601


02 Mayıs 2014, 21:28
1302 kez okundu

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Gasb | Gaspıralı İsmail Bey | Gassanıler | Gastroenteroloji | Gastroenterit |