Abbadiler

ABBADİLER (Abbadoğulları): 11. yüzyılda İspanya'da kurulmuş bir Müslüman-Arap devletidir. Abbadiler İspanya'da Endülüs Emevilerinin yıkılışından sonra kurulan emirliklerin en kuvvetlilerinden biridir. Beni Lahm kabilesi mensuplarından Endülüslü kumandan Muhammed bin Abbad'ın oğlu kadı Ebü'l-Kasım Muhammed tarafından kuruldu. 1023 (H.414)te bağımsızlığını kazandı. 1091 (H.484)e kadar devam etti.

İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin 756-1031 yılları arasında karışıklıklar içinde bulunması nedeniyle Abbadiler 1023 yılında Sevilla kentinde bir devlet kurdular.

Çevrelerindeki küçük krallıkları topraklarına katarak sınırlarını genişlettiler. Bu dönemde Sevilla İspanya'daki İslam kültürünün merkezi oldu.

Beni Lahm kabilesi mensuplarından Endülüslü kumandan Muhammed bin Abbad'ın oğlu kâdı Ebü'l-Kâsım Muhammed tarafından kurulmuştur. 1023 (Hicri:414)te bağımsızlığını kazandı. Abbadiler'in egemenliğine 1091 yılında bir uydu devlet olan Murabıtlar tarafından son verildi.

Abbâadiler, İşbiliyye ve çevresinde hakimiyet kurdular. Ebü'l-Kâsım Muhammed'in vefatından sonra beyliğin başına Abbad geçti. Abbad, babasının Berberi Hanedanlarına karşı başlattığı savaşı sürdürdü. Devletinin topraklarını büyük ölçüde genişletti. Ölümünden sonra yerine oğlu El-Mu'temid geçti.

Abbadiler, İşbiliyye ve çevresinde hakimiyet kurdular. Ebü'l-Kasım Muhammed'in vefatından sonra beyliğin başına oğlu Abbad geçti. Abbad, babasının Berberi Hanedanlarına karşı başlattığı savaşı sürdürdü. Devletinin topraklarını büyük ölçüde genişletti. Ölümünden sonra yerine oğlu El-Mu'temid geçti.

El-Mu'temid, saltanatının ilk yıllarında Beni Cevher Hanedanlığını ortadan kaldırarak, Kurtuba'yı yönetimi altına aldı. Ancak Kastille Kralı Altıncı Alfonso 1089 senesinde Abbadilere hücum ederek büyük bir yenilgiye uğrattı. Abbadi topraklarının büyük kısmını ele geçirdi. Bunun üzerine El-Mu'temid, Afrika'da hüküm süren Murabıtların Padişahı Yusuf bin Tafşin'den yardım istedi. Bu daveti kabul eden İbn-i Tafşin, Endülüs'ün Ez-Zellaka mevkiinde Altıncı Alfonso ile karşılaştı. Emri altındaki yirmi bin kişilik orduyla Alfonso'yu mağlub etti. Altıncı Alfonso canını zor kurtardı.

Yusuf bin Tafşin, bu seferden sonra Afrika'ya geri döndü ise de, bir süre sonra İspanya'nın verimli topraklarını ele geçirmek için harekete geçti. Endülüs'e yürüyerek, 1090 senesinin Kasım ayında Gırnata'yı aldı. Bunu takiben İşbiliyye ve diğer şehirleri ele geçirdi. El-Mu'temid'i, Fas'ın Agmad kasabasına sürdü. Böylece bütün Endülüs müslümanları, Murabıtların himayesine alındı.

Son Abbadi meliki olan El-Mu'temid, hayatının geri kalan kısmını Agmad kasabasında sefil ve acınacak bir halde geçirdi. 1095 senesinde öldü.

Abbadi Hükümdarlarından Birinci Muhammed bin Abbad 1023'te, Abbad el-Mu'tedid 1042'de, İkinci Muhammed el-Mu'temid ise 1069-1091 tarihinde tahta çıkmıştır.


28 Nisan 2014, 16:02
1533 kez okundu

Abbadiler Benzer Başlıklar

nedir-tr nedir sitesinde günlük ve güncel kelimelerin açıklamaları ve anlamı Nedir olarak bulunuyor. ayrıca tüm kelimelerin anlamlamına bakmak için sözlük sayfamızdan bakabilirsiniz

Bermuda | Bermuda Üçgeni | Bernoulli İlkesi | Beriberi | Beridşahlar |